{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona ÚHOS brání útlumu domácí produkce cukru

Radikální reformu cukerního režimu, která se značně dotkne i českého zemědělství, schválila ve středu Evropská komise. Snížení české produkční kvóty znamená, že dotovaná výroba cukru v České republice tak pravděpodobně nepokryje ani vlastní spotřebu a cukr se bude ve větší míře dovážet.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v loňském roce pravomocně uzavřel na daném trhu klíčový případ, kterým nepovolil spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengesellschaft a Saint Louise Sucre S.A. Společnost Saint Louise Sucre působí na území České republiky nepřímo prostřednictvím společnosti Eastern Sugar Česká republika, a.s. provozující cukrovary Hrochův Týnec, Kojetín, Němčice na Hané a rovněž má minoritní podíl v cukrovaru Vrbátky. Společnost Südzucker pak prostřednictvím Agrana Zucker und Stärke AG kontroluje v České republice výrobce cukru společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. Společnost Südzucker je zároveň největším výrobcem a vývozcem cukru v rámci EU, tento je rovněž již v současnosti dodáván i do ČR.

"Navrhovaným spojením by došlo k fúzi dvou ze tří nejvýznamnějších aktivních soutěžitelů na českém trhu. Nový subjekt by se stal soutěžitelem s výraznou tržní silou na trzích cukru pro domácnost a průmyslového cukru," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. Spojení bylo posuzováno v souhrnu všech relevantních skutečností, tj. z hlediska finanční a hospodářské síly, postavení v okolních regionech, portfoliové síly, možnosti těžit z úspor z rozsahu spojujících se soutěžitelů, výše tržního podílu.

Po spojení uvedených soutěžitelů by vzhledem k jejich vysokému výrobnímu potenciálu v regionech sousedících s ČR mohlo dojít k utlumování domácí výroby cukru. Nově vzniklá skupina by byla schopna zásobovat český trh z výkonnějších a modernějších závodů v jižním Německu a Rakousku. Tato situace by měla vážné dopady nejen na ostatní konkurenty, obchodní organizace, dodavatele zemědělské techniky, osiv, hnojiv, zemědělských potřeb, ale zejména na samotné pěstitele cukrové řepy. Vydáním rozhodnutí o nepovolení spojení Südzucker/Saint Louise Sucre ÚHOS zmírnil případné dopady schválené reformy cukerního režimu EU na pěstitele cukrové řepy i konečného spotřebitele v ČR.

ÚOHS v loňském roce zahájil 239 řízení o povolení spojení podniků. V tomtéž období bylo vydáno 225 rozhodnutí, 213 rozhodnutí bylo meritorní povahy. Z toho bylo 178 spojení povoleno bez podmínek, 7 s podmínkami či závazky a dále bylo vydáno 27 rozhodnutí o tom, že posuzovaná transakce nepodléhá povolení Úřadu (buď z důvodu, že nepředstavuje spojení soutěžitelů, nebo pro nesplnění obratových kritérií pro notifikaci) a jedno spojení bylo zakázáno. Nepovolení spojení v daném případě na trhu cukru přinese výhody zejména konečným spotřebitelům.

Informace poskytl: Odbor tisku a informací ÚOHS

Josef Bednář

linka


publikováno: 19.7.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.