{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář uložil druhostupňovým rozhodnutím dne 15. července pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Komora veterinárních lékařů schválila ustanovení § 11 odst. 6 Profesního řádu a v následujícím období nedodržování tohoto ustanovení ze strany svých členů projednávala a sankcionovala. Podle zmíněného ustanovení veterinární lékař nesmí snížit úroveň veterinárního stavu tím, že přijme zakázku od chovatele, o němž je mu známo, že byl doposud pravidelným zákazníkem jiného veterinárního lékaře a že nemá doposud vyrovnané závazky vůči tomuto veterinárnímu lékaři.

"Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže. Schválení uvedeného ustanovení je totiž zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení soutěžitelů, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu poskytování veterinárních léčebných a preventivních činností s dopadem zejména na chovatele podnikající v chovu zvířat," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář, který Komoře veterinárních lékařů uložil i opatření k nápravě. Komora je povinna zrušit předmětné ustanovení Profesního řádu a dále jej neuplatňovat, čímž je sledováno obnovení svobodné hospodářské soutěže na relevantním trhu poskytování veterinárních léčebných a preventivních činností. Za tím účelem je nezbytné, aby všichni členové Komory veterinárních lékařů byli informováni o zákazu a neplatnosti tohoto ustanovení, jeho neuplatňování Komorou, jakož i o jeho zrušení.

Úřad ve svém napadeném rozhodnutí uvážil negativní dopady jednání Komory na hospodářskou soutěž a konečné spotřebitele. Přijetí uvedeného ustanovení Profesního řádu omezilo členy Komory v možnosti uplatnit své služby u všech chovatelů. Je nezbytné, aby byla zajištěna možnost volného vstupu na trh a tedy nabízení služeb všem chovatelů, bez ohledu na to, zda případně dluží jinému veterinárnímu lékaři. Prosazování zákazu poskytovat služby těmto chovatelů dochází ke zkreslování soutěže. Nelze přitom nezohlednit, že dluh chovatele vůči veterinárnímu lékaři může být i jen domnělý.

Při stanovení výše pokuty ÚOHS přihlédl zejména k závažnosti porušení povinností účastníkem správního řízení, charakteru relevantního trhu poskytování veterinárních léčebných a preventivních činností, dopadům protisoutěžního jednání na trh a konečné spotřebitele, ale i k délce porušování zákona, míře skutečného narušení hospodářské soutěže a zavinění. "Pokuta ve výši 200 000 Kč byla uložena tak, aby nebyla ohrožena hospodářská a majetková situace Komory a současně aby byla celkové finanční situaci a zejména závažnosti porušení zákona přiměřená," dodal předseda Josef Bednář.

ÚOHS uložil pravomocně pokutu Komoře veterinárních lékařů již podruhé. V loňském roce byla Komora nucena zaplatit sankci rovněž ve výši 200 000,- Kč, neboť porušila zákon tím, že stanovila minimální cenu za posuzování rentgenových snímků na dysplasii kyčelních kloubů u psů.

Josef Bednář

linka


publikováno: 27.7.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.