{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Průjezd zakázán neznamená zákaz vjezdu!

Nedávno jsem v diskuzním fóru na www.blansko.cz objevil zajímavé téma, a to zákazové dopravní značky „průjezd zakázán“ umístěné v ulici Žižkova v Blansku. Velice mě zarazil příspěvek pana Novotného, který píše o neoprávněném vybírání pokut od městské policie, bez ohledu na skutečnosti, které nasvědčují nesprávnosti tohoto konání.

Městská policie údajně vybírá pokuty i uprostřed průjezdu či i při nedokončeném průjezdu tímto úsekem. Cituji pana Novotného:
„Na ulici Žižkova neoprávněně vybírají pokuty u těch řidičů, kteří vůbec daným úsekem plynule neprojedou a nebo se dokonce otočí a jedou nazpět, pokud řidič odmítne zaplatit tak vyhrožují správním řízením. Pokuty vybírají uprostřed tohoto úseku aniž by věděli, jestli řidič tento úsek vůbec projede.“

Ředitel městské policie Blansko na to reagoval takto:
„... právní řád naší republiky je platný pro každého z nás, tedy i pro strážníky i policisty. Pokud se domníváte, že postupují v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými právními předpisy, tedy jako řidič vozidla nemusíte souhlasit s přestupkem, který je vám kladen za vinu a celou věc můžete nechat postoupit příslušnému správnímu orgánu, který ji řádně prošetří a ve věci rozhodne.“

Docela mě mrzí, že jasné a prokazatelné věci nejsou uznávány. Aby se člověk dobral k čiré, jasné, transparentní věci, musí využít, jak mu radí sám pan ředitel, cestu správního řízení. Přičemž věc je jasná a každý člověk s průměrným IQ by ji měl pochopit z jednoduchého textu vyhlášky 30/2001 Sb. paragrafu 9, který mluví o zákazových značkách.

Chtěl bych tímto každému i našim strážníkům připomenout, pakliže někdy vůbec v ruce vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů měli, jak zní odstavec ll) této vyhlášky: Užije-li se nápisu "Průjezd zakázán", nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu. Řidič nesmí takto označený úsek projet. O zajetí do středu tohoto úseku, anebo o zastavení zde, není zmínky. Tedy za věci, které vyhláška nezakazuje, by neměl být nikdo pokutován.

Ano, právní řád je platný pro každého z nás a já právo ctím a věřím v něj, a proto jsem znepokojen tím, když si jej někdo ve velice jednoduché interpretaci vysvětluje zcela jinak a vidí v něm to, co tam není. Doporučoval bych lidem, kterým se stane, že budou pokutováni z přestupku, nerespektování této značky a sami budou vědět, že daný úsek skutečně neprojeli, aby v žádném případě pokutu neplatili. Za chvíli by nám někdo mohl vnucovat pocit, že v zákazu stání nemůžeme zastavit a další nesmysly.

Místo pro Vaši reklamu

linka


publikováno: 2.8.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.