{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona ÚOHS povolil fúzi brněnských tepláren

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pravomocně povolil spojení soutěžitelů Tepelné zásobování Brno (TEZA), a.s. a Teplárny Brno, a.s. K uvedené fúzi má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, kterou hodlají uzavřít TEZA jako nabyvatel a MVV Energie CZ s.r.o. jako převodce většinového balíku akcií Tepláren Brno.

Společnost TEZA patří do skupiny společností kontrolovaných městem Brnem, pro něž zajišťuje primární servisní služby. Stejně jako Teplárny Brno se zabývá výrobou a dodávkami tepelné a elektrické energie. Teplárny Brno jsou součástí skupiny firem kontrolovaných společností MVV Energie CZ, která působí jako poradenská společnost v oblasti energetiky a jako obchodník s palivy a elektrickou energií.

V průběhu řízení Úřad posuzoval aktuální stav i možné dopady na tržní prostředí vyplývající ze spojení soutěžitelů. Spojením dotčená oblast zásobování teplem je definována fyzikálními možnostmi dopravy tepelné energie a je vymezena rozsahem distribuční sítě. Lokální izolovanost jednotlivých trhů má za následek přirozeně monopolní postavení dodavatele v rámci dálkového zásobování teplem.

Navrhované spojení soutěžitelů, proti kterému ÚOHS neobdržel v průběhu správního řízení žádnou námitku, nepřinese omezení soutěže, neboť Teplárny Brno vlastní primární soustavu a naprostou většinu zdrojů do této sítě dodávajících teplo, naopak společnost TEZA vlastní lokální plynové kotelny. V důsledku povoleného spojení dojde de facto k získání kontroly nad přirozeně monopolním soutěžitelem ze strany města Brna.

"Posuzované spojení nenaruší hospodářskou soutěž na trhu dálkového zásobování tepla na území města Brna, neboť se jedná o činnost přísně regulovanou Energetickým regulačním úřadem. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dopěl Úřad k závěru, že posuzovaným spojením nebude posíleno dominantní postavení společnosti Teplárny Brno, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Josef Bednář


publikováno: 13.10.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.