{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona České dráhy nepostupovaly podle zákona

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář potvrdil uložení pokuty ve výši 20.000,- korun Českým drahám za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel uzavřel v roce 1995 se společností Jídelní a lůžkové vozy smlouvu o poskytování služeb v lehátkových, restauračních a dalších speciálních vozech Českých drah. V době uzavření této smlouvy nebyly České dráhy zadavatelem, ke změně zákona v tomto smyslu došlo k 30.4.1998.

Smlouva byla pomocí dodatků upřesňována podle aktuálních podmínek. Dodatky č. 11 a 12 uzavřené v prosinci 2003 obsahují rozšíření předmětu plnění o poskytování služeb minibaru, poradenskou a konzultační činnost pro zadavatele, změnu platebních podmínek a změnu výše peněžitého závazku.

Zadavatel porušil zákon tím, že na předmět veřejné zakázky nevyhlásil veřejnou soutěž, přestože výše peněžitého závazku, který vznikne z uplatnění veřejné zakázky činí za dobu čtyř let 12 250 000,- Kč. "Poskytování služeb minibaru, poradenská a konzultační činnost je nová veřejná zakázka a zadavatel měl na předmět plnění této veřejné zakázky vyhlásit obchodní veřejnou soutěž. Tvrzení zadavatele, že jeho postupem nedošlo k rozšíření předmětu smlouvy se nezakládá na skutečnosti," konstatoval předseda ÚOHS Josef Bednář.

Josef Bednář


publikováno: 26.10.2004
Kvalitní internetové stránky šité na míru daným klientům. Rychlá správa webu.