{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Veřejnost důvěřuje obecním zastupitelům více než ministrům

Ze tří srovnávaných institucí veřejnost jednoznačně nejvíce důvěřuje zastupitelstvům měst a obcí (64 %). Krajským zastupitelstvům ještě důvěřuje každý druhý občan (55 %). Důvěra občanův ministry vlády však za obecními/městskými a krajskými zastupitelstvy značně zaostává - v současnosti jim důvěřuje jen čtvrtina veřejnosti.

Citované výzkumy STEM byly provedeny na rozsáhlém souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. - 10. září a 3. - 11. října 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídalo v září celkem 1732 občanů a v říjnu 1671 občanů ČR.

Názory občanů na činnost různých institucí STEM dlouhodobě sleduje ve svých výzkumech. V souvislosti s oživením krajské problematiky před krajskými volbami a po krajských volbách se tato zpráva zaměřuje na důvěru a názory občanů na tři vybrané instituce: zastupitelstva a úřady krajů, zastupitelstva a úřady měst a obcí a na ministry naší vlády. Důvěryhodnost ministrů vlády ČR je zaznamenávána již delší dobu od roku 1994, zatímco důvěryhodnost krajských, jakož i obecních a městských institucí byla do výzkumné série TRENDY zařazena až po vzniku samostatných krajů.

Porovnáme-li důvěru veřejnosti v představitele výkonné moci na centrální, na regionální a na obecní/městské úrovni, ukazuje se, že nejdůvěryhodnější jsou pro českou veřejnost instituce, které jsou občanovi nejblíže a s nimiž mají občané nejvíce zkušeností. Ze tří srovnávaných institucí veřejnost jednoznačně nejvíce důvěřuje zastupitelstvům měst a obcí (64 %). Krajským zastupitelstvům ještě důvěřuje každý druhý občan (55 %). Důvěra občanů v ministry vlády však za obecními/městskými a krajskými zastupitelstvy značně zaostává - v současnosti jim důvěřuje jen čtvrtina veřejnosti.

Významným faktorem, který ovlivňuje míru důvěry ve sledované instituce, jsou politické sympatie. Obecním/městským či krajským zastupitelstvům důvěřují stoupenci jak vládních stran - ČSSD a KDU-ČSL, tak opoziční ODS. U důvěry v ministry vlády je velmi zřetelný rozdíl mezi přívrženci vládních stran a opozicí. Tradičně nejméně důvěřiví ke všem zmíněným institucím jsou zastánci KSČM.

Je třeba zmínit, že takto nízkou úroveň důvěry v ministry vlády již výzkumy STEM zaznamenaly. Od posledních parlamentních voleb důvěra v ministry Špidlovy vlády nejprve rostla, jak je obvyklé s příchodem nových tváří do politiky. Na podzim roku 2002, po úspěšném zásahu při povodních, dosáhla důvěryhodnost ministrů svého vrcholu (55 % důvěřujících). Od té doby kredit ministrů klesal až do května 2004 (23 % důvěřujících). Výsledky zářijového výzkumu po nástupu Grossovy vlády naznačují, že pokles důvěry veřejnosti ve "staronové" ministry vlády se zatím zastavil.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10 a 2003/10

Graf

publikováno: 13.11.2004
Kvalitní internetové stránky šité na míru daným klientům. Rychlá správa webu.