{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona SVNET a internet: Bezdrátová komunitní síť ve Sloupě

V tomto článku bych chtěl zmínit jeden zajímavý počin, a tím je bezdrátová komunitní síť, kterou se podařilo vybudovat občanskému sdružení SVNET ve Sloupě a okolních obcích.

Tato myšlenka vznikla na konci roku 2002 za účelem poskytnutí přístupu lidem k internetu v rozumné kvalitě a ceně. Síť se nakonec podařilo rozjet v srpnu 2003, kdy se připojili první počítače.

Určitě si řada z vás položí otázku, co je to komunitní síť? Na to lze odpovědět asi takto: komunitní síť je svépomocně vybudované propojení dvou a více počítačů, za účelem sdílení dat nebo připojení k internetu. V našem případě se jedná především o druhou možnost.

Způsobů realizace je několik, ale já zde popíši jen ten, který používá SVNET. Propojení počítačů je řešeno pomocí bezdrátové sítě, pracující v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz., kterou asi znáte pod názvem Wifi. Tato síť je založena na přístupových bodech (Access Point), které jsou vybaveny anténou, jenž šíří signál.

Tato anténa může být všesměrová, sektorová nebo směrová záleží jak potřebujeme distribuovat signál. Nejčastěji je přístupový bod vybaven anténou všesměrovou, což umožní přijímat signál v okruhu 360°. Další částí sítě je potom vlastní PC, které je do ní připojováno. Tento počítač je vybaven speciální bezdrátovou kartou s anténou která je schopna přijímat signál.

Důležitá je přímá viditelnost mezi oběma anténami v případě, že jejich vzdálenost je větší než několik desítek metrů. Antény se vyrábí s různým výkonem, na tom pak záleží vzdálenost na jakou je možno realizovat připojení počítače. Tolik velmi jednoduše o bezdrátové síti. Problematika bezdrátových sítí je samozřejmě mnohem složitější a v tomto případě nemá význam se jí hlouběji zabývat.

Stejným způsobem jako byl právě popsán je postavena i síť sdružení SVNET. Hlavní přístupový bod je na stožáru umístěném na kopci Neselov u Sloupu. K tomuto bodu jsou připojeny dvě linky o celkové konektivitě 2 Mb do internetu. Jedna linka je připojena přes síť Českých radiokomunkací, druhá přes síť pana Lebiše do Kotvrdovic.

Na tento bod jsou pak připojeni vlastní uživatelé internetu ve Sloupu. Postupem času se však podařilo vybudovat další přístupové body ve Vavřinci a Veselici a tyto připojit k tomu Sloupskému. Díky to je teď dostupný internet ve všech těchto obcích.

V prvopočátku bylo do sítě připojeno přibližně dvacet počítačů a k dispozici byla konektivita do internetu 512 Kb. Postupně se připojovali další a konektivita byla posílena na 1 Mb a posléze až na 2 Mb. Dnes má občanské sdružení 74 členů, je realizováno 78 přípojek do sítě.

Neustále však probíhá realizace dalších přípojek, přičemž maximální počet připojených počítačů je limitován hlavně konektivitou do internetu, která v současné době umožňuje připojit přibližně 100 počítačů. Uvažuje se však do budoucna o posílení konektivity až na 10 Mb, což by umožnilo připojit další počítače a internet značně zrychlit.

Další možností je i rozšíření internetu do další obce a tou je Suchdol, pokud se zde najde dostatek zájemců. Důležité je další zkvalitňování stávající sítě a to hlavně ve Sloupu kde je již značně přetížená.

Místo pro Vaši reklamu

publikováno: 3.12.2004
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.