{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona ÚOHS uložil pokutu ministerstvu zdravotnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu 60.000,- korun ministerstvu zdravotnictví za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Porušení zákona se zadavatel dopustil při zadávání veřejné zakázky na právní služby ve sporu ministerstva a společnosti Diag Human, tedy v době, kdy jménem ministerstva jednala MUDr. Marie Součková.

Zadavatel uvedenou veřejnou zakázku zadal formou písemné výzvy jednomu zájemci - JUDr. Zdeňku Nováčkovi. Pro tuto zjednodušenou formu zadání však nebyly splněny zákonem stanovené podmínky. Výše peněžitého závazku z uzavřené smlouvy přesáhla částku 7,5 milionů korun. Zadavatel byl tedy povinen zadat tuto zakázku formou obchodní veřejné soutěže.

V dokumentaci o zadání zakázky nejsou doklady, které by prokazovaly, že se v daném případě jedná o naléhavou potřebu a hrozbu nebezpečí velkého rozsahu, tedy okolnosti, které by připouštěly zjednodušené zadání. Rovněž současný zástupce zadavatele se od naplnění zákonných podmínek použité formy zadání veřejné zakázky v rámci správního řízení distancoval.

Vzhledem ke zjištěnému závažnému porušení zákona a s přihlédnutím k tomu, že plnění veřejné zakázky bylo již částečně realizováno (za poskytnutí plnění bylo uhrazeno téměř 10 milionů korun), nelze dosáhnout provedení nápravy uložením nového zadání zakázky. Porušení zákona je natolik závažné, že ÚOHS uložil zadavateli pokutu 60.000,- korun. Při stanovování výše pokuty přitom zohlednil skutečnost, že zadavatel sám upozornil na svůj nezákonný postup. Pokuta proto byla uložena v cca dvou třetinách maximální možné výše.

Postupem zadavatele nedošlo k naplnění jednoho z nejdůležitějších principů pro zadávání veřejných zakázek, a to principu transparentnosti směřujícímu k uzavření smlouvy. Zadavatel tím, že zakázku zadal přímo jednomu subjektu nezajistil odpovídající soutěžní prostředí. Neprokázal tak, že uzavření smlouvy s JUDr. Nováčkem bylo dosaženo ekonomicky nejvýhodnějších podmínek.

Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné.

Josef Bednář


publikováno: 9.12.2004
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.