{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Gorenje a Mora Moravia se spojí v jeden celek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů GORENJE a MORA MORAVIA. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

GORENJE je slovinskou obchodní společností. Zaměřuje se na domácí spotřebiče, vnitřní zařízení, tepelná a strojní zařízení, služby, energetiku a ekologii. MORA je českou akciovou společností a kontroluje slovenskou společnost MORA SLOVAKIA a maďarskou společnost MORA HUNGARIA. MORA působí v České republice v oblasti výroby a servisu výrobků varné techniky.

MORA se v současné době nachází v obtížné situaci, neboť dosud na rozdíl od svých konkurentů nebyla součástí žádné celoevropsky působící silné ekonomické skupiny.

ÚOHS konstatoval, že posuzované spojení nezvýší společnou tržní sílu společností GORENJE a MORA natolik, aby jim umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. "Vzniklý subjekt bude nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, takže v důsledku spojení nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na trh. Spojení nevzbuzuje vážné obavy z možného narušení hospodářské soutěže," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Josef Bednář


publikováno: 5.1.2005
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.