{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Komora porušila zákon

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 9. března 2005 potvrdil uložení pokuty ve výši půl milionu korun České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora). Kromě zaplacení sankce je Komora povinna změnit obsah Výkonového a honorářového řádu a informovat své členy o rozhodnutí Úřadu.

Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že na zasedání představenstva ve dnech 22. - 23. 11. 2002, schválila obsah a vydání Výkonového a honorářového řádu. Ten obsahoval hodinové sazby za výkony dané rozpětím v Kč/hod, tabulky s údaji o započitatelném procentu pro výpočet honoráře či údaji o pevné částce honoráře a tabulku pro stanovení celkového základního honoráře s údaji o započitatelném procentu pro výpočet honoráře.

Ceny za výkony autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nepodléhají cenové regulaci a měly by být tvořeny jen na základě interakce nabídky a poptávky na trhu. "Skutečné soutěžní prostředí nemůže akceptovat žádné ujednání, které dává svým adresátům návod či informace o tom, jak postupují konkurenti při stanovení ceny," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Výkonový a honorářový řád informuje členy Komory o jejích představách, jaká má být minimální výše honoráře. I když Komora v průběhu správního řízení deklarovala, že se jedná o nezávazný dokument, přesto byly informace o výši honoráře pro členy Komory inspirujícími. Výkonový a honorářový řád poskytl členům Komory jasnou představu o tom, jakým způsobem oceňovat své služby v konkrétních cenových relacích, a v konečném důsledku vedl k omezení možnosti spotřebitelů získat práci vykonávanou členy Komory za cenu nižší, než je cena doporučená v řádu.

V rámci řízení o rozkladu byla mj. posouzena i výše uložené pokuty. Úřad při jejím ukládání přihlédl nejen k závažnosti protisoutěžního jednání, k charakteru relevantního trhu služeb, k dopadům protisoutěžního jednání na trh a konečné spotřebitele, ale i k délce porušování zákona a míře narušení soutěže i zjištěnému zavinění. S ohledem na stanovení pokuty v přiměřené výši tak, aby nebyla existence Komory ohrožena, byly posouzeny aktuální údaje o hospodaření Komory. Úřad důvod pro snížení pokuty neshledal. Komora totiž v minulých obdobích disponovala dostatečnými finančními rezervami, které by ji umožnily uhradit uloženou pokutu.

Josef Bednář


publikováno: 15.3.2005
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Zařizujete si plot nebo oplocení? Využijte naší nabídky pletiv. Hledáte-li velký a silný vůz, tak rozhodně sáhněte po Toyotě Land Cruiser.