{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Ministerstvo informatiky porušilo zákon

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých dnech vydal tři prvostupňová rozhodnutí, kterými konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany Ministerstva informatiky. Ve dvou případech bylo zadavateli uloženo zrušit zadávací řízení.

Ministerstvo postupovalo chybně v průběhu veřejné zakázky na "Projekt národní agentury pro podporu programů EU v oblasti informační společnosti." V tomto případě totiž jako dílčí kritéria pro posuzování nabídek dle ekonomické výhodnosti zvolilo kritéria, které vyjadřují namísto ekonomické výhodnosti nabídky kvalifikaci uchazeče. Toto rozhodnutí je již pravomocné, zadavatel se proti němu neodvolal.

ÚOHS uložil zadavateli zrušit zadávací řízení také v případě zakázky na "Specifikaci Referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy". Zadavatel v oznámení zadávacího řízení nezveřejnil všechny informace, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v řízení. Dále chyboval tím, že v zadávací dokumentaci nevymezil předmět zakázky tak, aby mohly být zpracovány relevantní a srovnatelné nabídky.

Zákon o veřejných zakázkách porušilo Ministerstvo informatiky také v případě stavební úpravy podlaží svého objektu. Se společností První litomyšlská stavební uzavřelo smlouvu před uplynutím lhůty stanovené zákonem. Toto pochybení ovšem není natolik závažné, aby bylo nutné vydávat opatření k nápravě.

odbor tisku a informací ÚOHS

publikováno: 10.11.2005
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.