{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Region se připravuje na novou iniciativu EU

LEADER+ je iniciativa Evropské unie k vyzkoušení nových metod a přístupů v místním hospodářském rozvoji na venkově které jsou zajímavé pro všechny členské země a na základě získaných zkušeností následně upravit či obohatit hlavní nástroje politiky.

Název je zkratkou (začátečné písmena) francouzských slov „liaison entre les actions economic rural“, což znamená propojování akcí hospodářského rozvoje venkova.

Cílem iniciativy LEADER+ je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem společné zemědělské politiky, s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií čelí. Hlavním cílem programu LEADER+ je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Možnými tématy místní rozvojové strategie jsou:

1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.
2. Zlepšování životního prostředí a krajiny.
3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

Na podzim roku 2005 v regionu Moravského krasu byly realizovány první aktivity k přípravě na iniciativu LEADER+. Bylo navázáno místní partnerství a připravuje se místní rozvojová strategie. Bližší informace naleznete na leader.isu.cz a spolekmoravskykras.cz.

publikováno: 19.1.2006
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.