{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona 4. ročník Setkání klubů vojenské historie

Stalo se už dobrým zvykem, že v závěru srpna zažívá Sloup v Moravském krasu, návrat do historie staré bezmála dvě století. Velcí i malí se mohou těšit na rušný víkend plný vojáků v historických uniformách, slavnostních přehlídek, čestných salv i bojových ukázek, neboť do Sloupu se opět sjedou příznivci vojenské historie z celé České republiky, aby se zúčastnili oblíbeného „Setkání klubů vojenské historie Sloup 2006“, které pořádají dělostřelci z „domácího“ Klubu vojenské historie Sloup a nad nímž letos znovu převzal záštitu ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha. Akce je tradičně zaměřena na období napoleonských válek, které se našich zemí dotkly hned několikrát. Jižní Moravu zasáhly v letech 1805 a 1809 , Čechy pak v roce 1813.

Letošní, již 4. ročník akce, je obzvlášť významný. Připomínáme si totiž mimo jiné, i 230. výročí narození a 170. výročí úmrtí významného moravského šlechtice a přímého účastníka napoleonských tažení, starohraběte Huga Františka ze Salmu (1776 – 1836), který je pochován na sloupském hřbitově. Účastníci setkání si proto připomenou památku tohoto velkého muže své doby, který nezískal zásluhy jen na poli válečném, nýbrž především svým úsilím o rozvoj průmyslu a hospodářství na Moravě, o prozkoumání jeskyní Moravského krasu či jako zakladatel moravského zemského muzea.

Setkání klubů vojenské historie však slouží účastníkům také k vzájemné výměně zkušeností v oblasti jejich zajímavého koníčku a k navázání celé řady nových kontaktů a přátelství. A v neposlední řadě je, především ti ze vzdálenějších koutů republiky, využijí k návštěvě Macochy a jeskyní Moravského krasu. Stěžejním dnem celého Setkání KVH bude sobota 26. 8. 2006, kdy v dopoledních hodinách (od 10.00) proběhne slavnostní pochod historických jednotek obcí Sloup a na náměstí před nádherným barokním chrámem Panny Marie Bolestné dojde k jejich představení představitelům obcí regionu a veřejnosti. Následovat bude krátký pietní akt u hrobu starohraběte Hugo Františka Salma.

Po celý den pak bude na tradičním bitevním poli u kempu k vidění dobové vojenské ležení a táborový život vojáků z počátku 19. století O druhé hodině odpolední celá akce vyvrcholí atraktivní bitevní ukázkou. Už teď můžeme prozradit, že půjde o ukázku ze střetu francouzské armády se spojeneckými vojsky, k němuž došlo u Chlumce a Přestanova v Čechách. Diváci se budou moci přenést v čase do posledních dnů srpna roku 1813 a stát se svědky toho, jak se Rakušané, Rusové a Prusové utkali s francouzským I. armádním sborem generála Vandamma. Byla to poslední velká bitva napoleonských válek svedená na našem území. Tato ukázka, v níž nebudou vedle dramatických bojových scén v podání na 150 pěšáků, jezdců na koních a dělostřelců chybět ani patřičné pyrotechnické efekty, bude doplněná zasvěceným průvodním komentářem tak, aby divákům co nejvíce přiblížila atmosféru tehdejší pohnuté doby. Naším záměrem je, nabídnout veřejnosti během každého ročníku akce pohled na některou skutečnou historickou bitvu trochu jinou formou než nezáživné učebnice dějepisu a probudit tak její zájem o historii vlastní země.

V sobotu v podvečer ve Sloupě ale zbraně opět utichnou a „znepřátelené“ armády se i s místními obyvateli společně zúčastní pravé lidové veselice, neboť cílem celého setkání v žádném případě není propagace válek a násilí, nýbrž připomínka bohaté historie naší země a odkazu předků, z nichž mnozí v tehdejších válkách za svou vlast bojovali... Přijměte proto naše pozvání na poslední srpnovou sobotu do Sloupu a vydejte se s námi na poučný i zábavný výlet do historie!

Jiří Kučera - KVH Sloup, foto Stanislav Mrázek

publikováno: 22.8.2006
Královské dělostřelectvo


Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.

Rekonstrukce bytového jádra,bytů koupelen, podlah, zateplování fasád na míru.