{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Místní akční skupina Moravský kras

Od května letošního roku působí v regionu Moravský kras a okolí Místní akční skupina MK (dále jen MAS MK) pracující na principu metody LEADER. Tato metoda je určena k financování projektů místních neziskových i komerčních subjektů ve venkovských oblastech, účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd., společným postupem.

Program LEADER je jednou z iniciativ Evropské unie financovaných ze strukturálních fondů (EQUAL, LEADER, URBAN, INTERREG). Jeho cílem je motivovat a podporovat místní subjekty tak, aby uvažovaly o dlouhodobých perspektivách svého regionu. K nejdůležitějším prvkům programu patří integrované strategie rozvoje a důraz na spolupráci. Příprava a realizace je založena na partnerství místních subjektů ze všech sektorů, tj. spolupráce podnikatelských subjektů s nestátními neziskovými organizacemi a samosprávou v regionu. Kde se dá metoda LEADER použít? Na území s 10 - 100 tis. obyv., které má svoji tématicky integrovanou strategii rozvoje (tzv. místní rozvojová strategie - MRS). Podmínkou také je, že hustota obyvatel na území nesmí být větší než 120 obyvatel na 1km².

V ČR je LEADER jedním z opatření operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, za který odpovídá ministerstvo zemědělství, a v investiční variantě také samostatným programem Mze. Program LEADER zahrnuje tři skupiny aktivit:

1. realizaci integrovaných rozvojových strategií místních akčních skupin - hlavní zaměření:
a) zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
b) co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů
c) zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
d)Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
2. spolupráce mezi venkovskými oblastmi
3. vytváření sítí venkovských oblastí s propojením na země EU

Členem MAS MK je celkem 25 zástupců partnerů z podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a samosprávu zastupuje 1 zástupce Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras. Na ustavující valné hromadě byly zvoleny základní orgány sdružení, tj. Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní komise. V současné době MAS MK organizuje v regionu 9 tzv. kulatých stolů ve spádových obcích. Jejich cílem je mimo jiné představit činnost MAS MK, ale především získat informace a podněty potřebné k tvorbě Strategie rozvoje regionu. Více informací o tomto sdružení získáte na adrese www.spolekmoravskykras.cz.

publikováno: 2.10.2006
Turistický průvodce v okolí hory Kralický Sněžník. Dolní Morava, opevnění či Velká Medvědí jeskyně.

Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.

Rekonstrukce bytového jádra,bytů koupelen, podlah, zateplování fasád na míru.