{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Volby do zastupitelstev obcí 2006

Volby do zastupitelstva měst a obcí se uskuteční:

v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin

Volič

Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístek, pokud je obdržel. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného státu. Je tedy nezbytně nutné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Právo volit je striktně vázáno trvalým pobytem voliče v obci. U voleb je rovněž voličem i státní občan jiného státu, kterému právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Každý volič si může v úředních hodinách na městském úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze (§ 28 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhl. č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení citovaného zákona v platném znění.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Více informací na www.volby.cz


publikováno: 19.10.2006
Turistický průvodce v okolí hory Kralický Sněžník. Dolní Morava, opevnění či Velká Medvědí jeskyně.

Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.<

Rekonstrukce bytového jádra,bytů koupelen, podlah, zateplování fasád na míru.

Pošlete svým blízkým a přátelům vanoční přání